Biro Rumah Tangga 

Kepala Biro   : Fitria Restu Febriandhini

Sek. Biro        : Ridanur Saputra

Najlah Amalia N1A117175 FKM/IKM 081274071879 Biro RT
Salsa Billa Aprianti A1C117052 FKIP/Kimia 082281017118 Biro RT
Anggi Afrianti C1F017008 FEB/Ekis 082281369906 Biro RT
Indah Setyorini FKIP/BK Biro RT
Miftahul Khoiriyah A1C417039 FKIP 82289294544 Biro RT
Ridanur Saputra   FH/Hukum   Biro RT

Biro Administrasi 

Kepala Biro   : Viola Natasha Yusufia

Sek. Biro        :

 

Enda Setiana G1D116013 FKM/IKM 083172472079 Biro Adm
Oii Prameswari C0D016110 FEB/Perpajakan 082372594758 Biro Adm
Nurazlina RSA1C116017 FKIP/Kimia 082211590058 Biro Adm
Aryani Dewi Zona C1B016087 FEB/Manajemen 082372522697 Biro Adm
Adinda Setiamufti RSA1C217011 FKIP/MTK 83171247211 Biro Adm
Miftahul Jannah A1C217021 FKIP/MTK 895603042754 Biro Adm
Suspa Yumita A1C417007 FKIP/ BIOLOGI 82261193232 Biro Adm

Kementerian PSDM 

Menteri                       : Serlia Winda Sari

Sek. Menteri              : Resyarusyda Parandrengi

Dir. Internal               : Khalid fadjri Siddiq

Dir. Eksternal            : Singgih Nugroho

Milenicha J.P A1C217011 FKIP/Pend. MTK 082269804291 Kem. PSDM
Desy Ratnasari D1B017086 Faperta/Agribisnis 082282476962 Kem. PSDM
Ari Sumarno A1A217035 FKIP/Sejarah 082281558959 Kem. PSDM
M. Gilang R B10017244 FH/Hukum 082281766276 Kem. PSDM
Reza Pangestu A1D517038 FKIP/Adm. Pend 089612153438 Kem. PSDM
Aditya rachman RRC1B016022 FEB/MANAJEMEN 82386436029 Kem. PSDM
Angga Saputra A1A317010 FKIP/PPKN 82374699808 Kem. PSDM
Elfina Naibaho D1B017084 FAPERTA/AGRIBISNIS 85764240087 Kem. PSDM
Indra Wahana D1A017036 FAPERTA/AGROEKOTEKNOLOGI 82282118937 Kem. PSDM
Jusnira P L1A117075 KEHUTANAN 85262898050 Kem. PSDM
Suhardi Pratama E1E016011 Fapet/PSP 082153291429 Kem. PSDM
M. Iqbal Arieska B10017018 FH 082261698979 Kem. PSDM
Rahmadani C1F017009 FEB/Ekis 0895632900683 Kem. PSDM
Boby Supriawan E10017061 Fapet 082284562396 Kem. PSDM
Affrian P E100170 Fapet 085368177873 Kem. PSDM

Kementerian Gerdapuan 

Menteri           : Novita Sari

Sekmen In      : Dea

Sekmen Eks   : Nadia

Riska Armely RRA1F116004 FKIP/PG-PAUD 082243536197 Kem. Gerdapuan
Wahyuni Lestari D1A016063 Faperta/Agroekoteknologi 082176492153 Kem. Gerdapuan
Ayu Rahmawati A1F116004 FKIP/PG-PAUD 085210025989 Kem. Gerdapuan
Ana Lutfiana C1A016064 FEB/EP 082279664781 Kem. Gerdapuan
Rahmayeni AC217044 FKIP/MTK 082186581884 Kem. Gerdapuan
Debora Febriana F1D317002 FST/TEKNIK GEOFISIKA Kem. Gerdapuan
Fikhrah S D1A017008 FAPERTA/AGROE 895413246359 Kem. Gerdapuan
Luthfiyanti Istq D1A017088 FAPERTA/AGRO Kem. Gerdapuan
Ratu Rahmini A1A217023 FKIP 82377819866 Kem. Gerdapuan
Riri Tasnia D1B017034 FAPERTA/AGRIBISNIS 82285778971 Kem. Gerdapuan
Anindia S RRA1F116026 FKIP/PG-PAUD 82186357004 Kem. Gerdapuan
Ulta Kem. Gerdapuan
Hera Juliarti Kem. Gerdapuan
Tari Khairatama A1C417024 FKIP/PEND.BIOLOGI 82193971127 Kem. Gerdapuan

Kementerian Polpro 

Menteri           : Aliza Izet Hidayat

Sekmen           : Rio Renaldy

Abdul Fauzi E1E016010 Fapet/PSP 089649442356 Kem Polprokastart
Iliyas C1B016016 FEB/Manajemen 082281731798 Kem Polprokastart
Tegar Ayu .A A1A316003 FKIP/PPKN 085273101288 Kem Polprokastart
Anisa Shintia .P B10017155 FH/ ILMU HUKUM 81379162109 Kem Polprokastart
Shera Aditya .P E10017128 FAPET/PETERNAKAN 82182683430 Kem Polprokastart
Siti Aisyah A1C217067 FKIP/MTK 85809721413 Kem Polprokastart
Aria Mastur .R E10017062 FAPET/PETERNAKAN 82158482518 Kem Polprokastart
Rinaldo Jhonson I1B117031 FIB/SASTRA INDONESIA 82311978159 Kem Polprokastart
Samsul Ma’Arif D1A017147 FAPERTA/AGRO 85346876412 Kem Polprokastart
Mu’ammar .F C1C017014 FEB/AKUNTANSI 85378286213 Kem Polprokastart
Rizki rianto J1B117054 FATETA/TIP 82380732760 Kem Polprokastart
Apriliani RRA1F116024 FKIP/PG-PAUD 082249574499 Kem Polprokastart
Prayogi Joko P N1A117131 Kem. Polprokastrat
Zera Olivia N L1A117035 Kehutanan Kem. Polprokastrat
Intan Titiek M Kem. Polprokastrat
Dewi Kem. Polprokastrat
Yoba FKIP/Sejarah Kem. Polprokastrat
Yoga FKM Kem. Polprokastrat

Kementerian Ristek 

Menteri           : Ikhlasul Amal Akwan

Sek. Menteri  : Nurazlina

Nur Halimah B10016046 FH/Ilmu Hukum 082378767484 Kem. Ristek
M. Abu Hasan F. E1E016026 Fapet/PSP 081278200768 Kem. Ristek
Novhelis Sandra I1B117005 FIB/Sas. Indonesia 082278500876 Kem. Ristek
Wahyudi F1F117028 FST/Farmasi 082240969449 Kem. Ristek
Panji Legowo A1B11602 FKIP/B.Indo 085298732031 Kem. Ristek
Andra Ramasaputra J1B117051 FATETA/TEK.PERTANIAN 81364305698 Kem. Ristek
Arian Doni F1C316007 FST/FISIKA 82288049711 Kem. Ristek
Dewi Yunita .P A1C417021 FKIP/PEND.BIOLOGI 81373020051 Kem. Ristek
Yanti Sagita O.H A1A217007 FKIP/PEND.SEJARAH 81375862559 Kem. Ristek
Adi Chandra Kem. Ristek
Muhammad Iqbal E1E017043 FAPET/PSP 85838254237 Kem. Ristek
Rizki Wahyudi D1A017067 FAPERTA/AGROEKOTEKNOLOGI 85268972021 Kem. Ristek
Kisna Ulan A1B216029 FKIP/BAHASA INGGRIS 85609288076 Kem. Ristek
Melati Eka Agustin E1E016002 Perikanan Kem. Ristek
Ayu okvia fauzi E1E016004 Perikanan Kem. Ristek
Yunita Puspita Dewi A1C417021 FKIP/PEND.BIOLOGI 81373020051 Kem. Ristek

Kementerian Kominfo 

Menteri           : Muhammad Halim

Sekmen           : Roma Adrian

Rachman Wijaya A1C217050 FKIP/Pend. MTK 082281355351 Kem. Kominfo
Amirunnizam A1C217032 FKIP/Pend. MTK 082279507772 Kem. Kominfo
Lugy Rivaldo A1C317011 FKIP/Pend. Fisika 082278769403 Kem. Kominfo
Restu Amelia RRA1F116003 FKIP/PG-PAUD 0895618434861 Kem. Kominfo
Indah Abdiana RRA1F116027 FKIP/PG-PAUD 082297215077 Kem. Kominfo
Dita Wahyu Afini A1C217078 FKIP/MTK 081373628182 Kem. Kominfo
Nafri Dwi Boy A1B117049 FKIP/B.Indo 081266865061 Kem. Kominfo
Andri Firmansayah D1B017076 FAPERTA/AGRIBISNIS 81532201772 Kem. Kominfo
Divo Andian P C0D017016 FEB/PERPAJAKAN 82285830242 Kem. Kominfo
Kaenan Deddy D1B017141 FAPERTA/AGRIBISNIS 81283418795 Kem. Kominfo
Nadya Desrina Mulya F1D317001 FST/ GEOFISIKA 82169150221 Kem. Kominfo
Puspa Natalia B10017275 FH/ ILMU HUKUM 85925851444 Kem. Kominfo
Rika Anggraini A1D117155 FKIP/PGSD 82307310736 Kem. Kominfo
Robi Purnomo F1E117030 FST/Sistem Informasi 85213236483 Kem. Kominfo
Windi Novita C1F017017 FEB/EKONOMI ISLAM 82176447290 Kem. Kominfo

Kementerian Dalam Negeri

Menteri           : Suri Margi Utami

Sek. Menteri  : Titi Dwi Elfina

Retno Wulan Dari RSA1C317011 FKIP/Pend. Fisika 085758522438 Kem. Dlm Negeri
Gusti Nopita D1A016095 Faperta/Agroe 085709853692 Kem. Dlm Negeri
Ramadani Nuzuli G1C116006 FKIK/Psikologi 082269186388 Kem. Dlm Negeri
Rizka Api Reanti I1A117028 FIB/Sejarah 089607731930 Kem. Dlm Negeri
Rahmadani C1F017009 FEB/Ekis 0895632900683 Kem. Dlm Negeri
Andika Ferdinal A E1E017054 FAPET/PSP 82311079872 Kem. Dlm Negeri
Asmadi G1C115031 FKIK/PSIKOLOGI 85366096824 Kem. Dlm Negeri
Betri yanda M1B117042 FT/TEKNIK KIMIA 82285454969 Kem. Dlm Negeri
Dwi Cahya Krismanto RRA1F116013 FKIP 81367572146 Kem. Dlm Negeri
Hindun Mustika A1A217014 FKIP/PEND.SEJARAH 082279630488 Kem. Dlm Negeri
Kurnia nanda A1C417055 FKIP/PEND.BIOLOGI 82278445530 Kem. Dlm Negeri
Lia Kartina A1C317008 FKIP/PEND.FISIKA 8,95622E+11 Kem. Dlm Negeri
Muthmainah A1D515037 FKIP/ADM.PEND. 87896926689 Kem. Dlm Negeri
Indriyani Zein A1C417049 FKIP Kem. Dlm Negeri
Novita Putri Yanti C1A016031 FEB/EKONOMI PEMBANGUNAN 82373182838 Kem. Dlm Negeri

Kementerian Budaya, Seni dan Olahraga

Menteri           : Samsul Arief Zaelani

Sek. Menteri  : Rian Krisnady

M. Indra Santoso I1C117035 FIB/Arkeologi 085219583954 Kem. Budsenora
Erivan Afri Ranti I1A117002 FIB/Ilmu Sejarah 081271713491 Kem. Budsenora
Ashori I1C117021 FIB/Arkeologi 082367524181 Kem. Budsenora
Ega Renta Mulia I1C117050 FIB/Arkelologi 082280155474 Kem. Budsenora
Fathur Rakhman L C1F017043 FEB/Ekis 081539897718 Kem. Budsenora
Alda Nur Ikh E1E017032 FAPET/PSP 085669446238 Kem. Budsenora
Anggraini Na E1E017030 FAPET/PSP 81212458021 Kem. Budsenora
Fahmi Fadila D1A017049 FAPERTA/AGRO 81929157912 Kem. Budsenora
Hengki Lusandi J1B117020 FATETA/TIP 82388242019 Kem. Budsenora
M. Ridwan A B10017321 FH/ ILMU HUKUM 82178038136 Kem. Budsenora
Mira Kartika M1B117018 FT/TEKNIK KIMIA 82282974386 Kem. Budsenora
Muhammad Rafi B10017150 FH/ ILMU HUKUM 82281581060 Kem. Budsenora
Rahman Saputra I1C117015 FIB/ARKEOLOGI 85357486894 Kem. Budsenora
Dian Dani Sanusi RRB10016216 FH/Ilmu Hukum 082373404022 Kem. Budsenora
Aqilha P F1F117034 FST 0895639408188 Kem. Budsenora
Rego Al Fath Kem. Budsenora
Monalisa A1A317032 FKIP   Kem. Budsenora

Kementerian Luar Negeri

Menteri           : M. Indra Maulan

Sekmen           : Mariyati Kiptiyah

Husnul Fajri C1B017060 FEB/Manajemen 082177986059 Kem. Luar Negeri
Ida Sanjaya G1D116042 FKM/IKM 082371785273 Kem. Luar Negeri
Doni Hadian Putrada J1A217011 Fateta/TIP 082282643449 Kem. Luar Negeri
Mimi Maijal Ibrahim F1C217023 FST/MTK 081373073469 Kem. Luar Negeri
Rezky Irawati N1A117228 FKM/IKM 082278266543 Kem. Luar Negeri
Ellys Agustina F1C217005 FST/MATEMATIKA 85378807221 Kem. Luar Negeri
Rendi Firmansyah M1B117010 FT/TEKNIK KIMIA 89647697116 Kem. Luar Negeri
Nikdatul M1B117003 FT/TEKNIK KIMIA 81367560091 Kem. Luar Negeri
Novita Mulviana I1C117004 FIB/ARKEOLOGI 82289639943 Kem. Luar Negeri
Poni Dwimanda F1C317021 FST/FISIKA 81363908609 Kem. Luar Negeri
Rahma Yanti Siregar D1B017034 FAPERTA/AGRIBISNIS 82274729656 Kem. Luar Negeri
Refo Afdhal B10017160 FH/ ILMU HUKUM 82307443799 Kem. Luar Negeri
Citra Aulia Ditya C1A016004 FEB 081271117085 Kem. Luar Negeri

Kementerian Keuangan

Menteri           : Ade Luthfia

Sek. Menteri  : Rahma Yunita

Atifa Zulfa K. C1C017035 FEB/Akuntansi 0895621025235 Kem. Keuangan
Mila Hayati C1B017051 FEB/Manajemen 082282409610 Kem. Keuangan
Citra Syafriadi D1B017195 Faperta/Agribisnis Kem. Keuangan
Boby Rinaldy F1C217022 FST/MTK 081372675637 Kem. Keuangan
M. Hendri K E1E017058 FAPET/PSP 85758079261 Kem. Keuangan
Rahmnini R L1A117118 KEHUTANAN 85368178486 Kem. Keuangan
Vita Nurhasanah C1C017021 FEB 082279310839/082234130531 Kem. Keuangan
Sri Indriyani C1F017019 FEB/EKIS 89627371445 Kem. Keuangan
Umaiyah Senia N1A117168 FKM 85366383088 Kem. Keuangan
Ayu Muthoharoh A1C417070 FKIP/PEND.BIOLOGI 81368441774 Kem. Keuangan
Revina Indah L I1B117010 FIB/S. INDONESIA 85378882635 Kem. Keuangan

Kementerian Kemasyarakatan

Menteri                       : Dewi Pratiwi Sukmawati 

Sek. Menteri              : Reny Fatma Linur 

Dir. Sosial                   : Ferdiansyah Saputra 

Nidaul Himmah A1C216018 FKIP/Pend. MTK 085357194904 Kem. Sosma
Febriani A1C417001 FKIP/Pend. Biologi 082283504102 Kem. Sosma
Fadillah Rahmayeni RSA1C317002 FKIP/Fisika 08127442948 Kem. Sosma
Intan Hermaya RSA1C417016 FKIP/Biologi 081274769838 Kem. Sosma
Hendri E1E017017 FAPET/PSP 85271965652 Kem. Sosma
Irma Sartika C1F017015 FEB/EKONOMI ISLAM 82269536764 Kem. Sosma
Juniar Nengsih D1A017058 FAPERTA/AGRO 82281850976 Kem. Sosma
Kamiyatein I1B117009 FIB/SASTRA INDONESIA 85658896411 Kem. Sosma
Lailatul Septiani C1F017016 FEB/EKONOMI ISLAM 85783529878 Kem. Sosma
Lisa Wati I1C117008 FIB/ARKEOLOGI 82284694817 Kem. Sosma
Alfredo Laularce FKM Kem. Sosma
Muhammad Sidiq B10017001 FH 082306432962  
Hazman Tharis 17 FEB    
Prio Giri Lawu 17 FEB    
Sofi Satria P 15 FAPERTA    
Junaidi Afdillah 16 FEB    
M. Zainul Habib 17 FAPERTA    

Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa

Menteri           : Agus Triana

Sek. Menteri  : Alda Julia Monika

Ayu Meilinda A1C317025 FKIP/Pend. Fisika 085384617400 Kem. Kesma
Lutviyah Nurfath N1A117173 FKM/IKM 081294272990 Kem. Kesma
Aulia Ayu Fathona D1B017137 Faperta/Agribisnis 082298785728 Kem. Kesma
Ken Ayu Citra A1C317010 FKIP/Fisika 082271102030 Kem. Kesma
Anis Astuti B10017211 FH/ ILMU HUKUM 85382040653 Kem. Kesma
Astia Yuliani D1B017014 FAPERTA/AGRIBISNIS 82281197531 Kem. Kesma
M. Dandi A1A117051 FKIP/PEND.EKONOMI 82380974012 Kem. Kesma
Randi Setiawan D1B017129 FAPERTA/AGRIBISNIS 82392167143 Kem. Kesma
Vista A I1C117006 FIB/ARKEOLOGI 85789240661 Kem. Kesma
Yulia Nofita Sari C1B017102 FEB/MANAJEMEN Kem. Kesma
Wahyu Gusnandar H11B15001 FISIPOL 82285286462 Kem. Kesma
Zulfadli H1A115105 FISIPOL 82282432723 Kem. Kesma
Dewi Fortuna H1A117060 FISIPOL 081532252455 Kem. Kesma
Pita Imilda H1A11706 FISIPOL 082280787925 Kem. Kesma